Hit (191) F-1418

Eyüp Sultan Hazretlerinini Kabrinin Bulunması, Keşif; Keramet . Hurafe kavramları, Ricali Ğayb haritası

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2020-08-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2020-08-11

Soru :Eyüp Sultan Hazretlerinini Kabrinin Bulunması Keşif midir; Keramet midir. Hurafemidir. Ricali Gayb haritası hakkında bilginiz var mı? Şimdiden Teşekkürler.
el Cevab :

Keşf: Peygamber bağlısından sadır olan keramet(sıradışı hal) in olmuş ya da olacak olandan haberdar olma haline verilen genel addır.
Keramet : Peygamber bağlısından sadır olan harikul ade (sıradışı) her şeyin genel ismidir.
Hurafe,  Aslı olmayan ya da doğru olmayan, dinle alakalı kiültüre verilen isimdir.

Eyup Sultan'ın kabrinin bulunması keşif olarak nitelendirilir. Bu aynı zamanda Allah dostu olan bir insandan gelen haber olması boyutuyla keramettir.
Eyüp Sultan hazretlerinin camisini yapılması ve kabrinini bulunduğu yerin hakkında Oryantalist tarihçi Witter, onun tarzında bir şahsiyet olan Halil İnalcık ve Hammer ve dahi Babinger in askerlerin motivasyonu için uydurulmuş hikaye şeklindeki yorumları vardır.
İslam Düşmanı oryantalistlerin keşf ve keramet ve havarik olguları, akla ters bulmaları bir vakıadır.  Halil İnalcık Has bahçede Ayşu tarab isimli fazla yaygınlaşmamış ama bilinen eserinde Fatih Sultan Mehmet 'e cinsel sapmaları olan adam, nisbeti yapanlarıın mütercimliğini yapmış bir  kişidir. Fatih hakkında bu eseri yayınlayan birinin Fatih'in yanına gömülmesi çok acı olmuştur.

Ricali Gayb uzun bir konudur. İbn Arabi sevenlerin nitelemesi ile ,  üçler-beşler, yediler, kırklar, şeklinde nitelenen bir grup Allah dostunun genel adıdır. Haritası ile ricali gayb bulunması da İbn Arabi 'nin kavramları doğrulturundadır. O kavramları bilmeden ricali gayb haritası ile meşgul olmak sadece yorucu bir iş olur. netice alınamaz.
Halk arasında menakıp kitaplarını okuyup onlara ayet hadis gibi inanan saf insanlar vardır. Onların ricali gayb hikayeleri de başka bir sıkıntılı konudur.
İş Kıbrısta ricali gayb ve kore de ricali gayb erenler yardımları vs gibi noktalara  bile vardırılmıştır.