Hit (3812) F-126

Ruh, Nefis Nedir

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Ruh
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2003-01-15 Güncelleyen : /2019-05-24

Soru: Ruh nedir nefis nedir ruhun veya nefsin maddevi bir yönü var mıdır?
-Ruh nasıl insan vücuduna girebiliyor... Sakat insanların ayakları olmaz eğer ruhun seklide insan vücudu gibiyse sakat insanların ruh şekilleri nasıldır... İnsan elini oynatmak istediğinde oynatma komutunu veren beyindir peki beyine onu düşünüp komut verme emrini veren kimdir..
-Allah tealâ ayette Allah sizin kalplerinizden geçenleri de bilir ayetinde kalplerden geçenleri buyurmuştur... Düşünme isini yapan beyin değil midir insan kalbinden düşünebilir mi veya kalbinden düşünce geçebilir mi...
-Nefis nedir insanin istekleri arzularını veren kaynak nefis ise nefis vücudun neresinde bulunur yada nefis diye bir şey var mıdır, varsa nasıl bir şeydir ?
- Gözlerimizi kapatıp hayal edelim arkadaşımız geldi beraber arabaya binip hava alanına gittik uçak arıza yaptı bir adaya düştü biz sağ kurtulduk... Açız ve hava çok sıcak öyle ki gömlek üzerimize yapışmış... Serinlemek için denize açılıyoruz yüzerken balıklar yanımızdan geçiyor rahatladığımızı hissediyoruz ve aniden gözlerimizi açıyoruz... Zihnin içinde bu olayları yapan zihinde canlanan kimse kimdir insanin kendisi mi, ruhu mu, vücudu mu, bedeni mi?
- Rüya ne demektir? Rüyalarda ki mekanlar ve insanlar kimlerdir gerçek olmadığı halde nasıl olur da bazı rüyalar gerçek gibi göz önüne gelir... Rüyada görülen ruhlar mıdır? Eğer ruhlar ise rüyada görülen bir insan nasıl olur da o kişi onu rüyasında görürken görülen kişi dışarıda geziyor olabilir ve bundan haberi olmayabilir?
-.Bilinç altı nedir? Astral seyahat nedir insanin ruhunun vücudundan çıkıp gezip geri gelip bedene girmesi mümkün müdür?
-Cennette ruh ile mi beden ile mi var olunacak... Ruh beden şeklinde mi olacak?


el Cevab:
Cevap 1: Ruh beden türünden olmayan bir varlıktır. 
-İnsan dediğimiz mükellef ve akıllı canlının özünü oluşturan asıl unsurdur. 
-Ruhun varlığının türü meleklerin varlığının türündendir. 
-Ruh ruhlar alemin deki yaratılıştan sonra dünya alemine melekler tarafından getirilir. Ve yaratılışı şekillenmiş cenin-insanın içine sokulur. 
-Burada yaşayacağı kadar yaşar. Ve sonrasında yine melekler tarafından sokulduğu bedenden çıkarılıp ruhlar alemi özelliğindeki bir aleme götürülür. Bu geçici konaklama alemine berzah alemi denilir. 
-Ruh bu alemde bedensiz olarak yaşar. Kıyametin kopmasından sonra diriliş hadisesi gerçekleşir ve bu ruhun dünya hayatındaki bedenine tekrar sokulması suretiyle olur. 
-Diriliş ve tekrar bedenlere girişten sonra ruhlarla bedenler bir daha ebediyyen ayrılmayacaklardır.


Cevap 2: Bütün ruhların şekilleri ve suretleri vardır. Bu şekiller ve suretler dünyadaki cesetlerinin şekil ve suretlerine benzemektedir. 
-Ruh; gerçek insandır. Beden ise onun sureti ve aletidir. Beden ne kadar uygunsa ruh o kadar işlev gösterir. Gösterebilir. 
-Bütün akıl faaliyetleri ruhun fiilleridir. Beyin ruhun düşünce faaliyetinin bedene hükmettiği beden parçasıdır. Ruh beden aletini beyne hükmederek icra eder. Beyin aletindeki zaafiyet-hastalık hal ve durumları ruhun faaliyetlerini engeller. 
-Bedendeki kalp dolaşımla alakalı bir alettir. Bedenin işlevlerinde önemlidir. Ama ayet ve hadislerdeki söz konusu edilen düşünen -idrak eden kalp bedendeki göğüs bölgesindeki pompa değildir. Beyin vasıtasıyla bedenle bilinç irtibatı kuran ruhtur.

-Hayal-muhayyile aklın özelliklerindendir. 
-Akıl, ruhun bedendeki dış ve iç bilgi edinme vasıtalarıyla dünya aleminde bilgi edinme melekesidir. 
-Akıl idrak etme kabiliyetidir. 
Hayal ise aklın idrak etme melekesinin merhalelerinden bir merhaledir. 


-İdrak Etme- Algılama Fiili Şöyle Gerçekleşir; 
Ruh bedenle irtibat halindeyken 5 duyu organı beyne algıladıkları her şeyi iletirler. 
-Akıl bu algıları kurgular ve hayali simgeler halinde sınıflandırır. Kategorize eder. 
-Bu sınıflandırılmış bilgiler ruh tarafından yaratılışına konulmuş ''isimlerle '' eşleştirilir. Ve ruh dünya hayatını beden aletleriyle algılayıp manalandırmış olur.
-Bu bilgilerin arasında akıl faaliyeti yürütür ve bazılarını test edip akıl etme faaliyetiyle doğrular. 
Aklın simgeleştirme faaliyeti '' hayal etmedir. '' aklın yaratılışındaki kritik etme, sağlama yapma işlemi aklın algılayıp ruhun algılamasına sebep olduğu hayalleri sağlama yaparak ayıklama yapmasına akletme denilir. Bu akıl işleminden sonra aklın doğruladığı hayallere ''bilgi'' denilir. 
Eskilerin ifadesiyle birinci adıma ''tasavvur'' ikinci adıma da '' tasdik '' denilir.

Cevap 3: Cennet ruhların bedenlere tekrar sokulmasının sonrasında, dünya hayatındaki iman sahiplerinin gideceği ve ebedi olarak yaşayacakları ortamın adıdır. 
-İman sahipleri, hem beden hem ruh ile cennet hayatında var olacaklardır.

Not: Rüya nedir, astral seyahat nedir gibi konuları daha sonra yazarım. 
-Beden deki arızaların ruhun fonksiyonlarını icra etmesine engel olması hali ayrıca cevaplanması gereken geniş buudlu bir konudur. 
-Beden sakatlıkları ruh sakatlıkları sebebiyle değildir. Dünyevi etkenlerin, anne babanın, diğer insanların, annenin ya da babanın genlerindeki bozulmaların, maddi ya da manevi etkilerin cenine zarar vermesinin sebebiyledir. 
Burada önem verilmesi gereken husus şudur. Akletme faaliyeti için uygun olmayan bedenler dünya hayatında mükellef değillerdir. 
-Bedenlerinde eksiklik ya da fazlalık olanların ruhlarında da fazlalık veya eksiklik yoktur.


Ruhun Halleri, Karabasan Nedir, Ruhun Hareketleri Linki İçin Tıklayınız: