Hit (348) F-1239

Cünüp Kimsenin Tevrata Dokunmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Cünübün Kur'an Okuması,Cünüplük
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-05-07 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru:  Cünüp Kimsenin Tevrat’a el Süremeyecegi konusunda Hanefiler süremez dedi deniliyor bu nasıl olur. tevrat değiştirilmedi mi?
(Cünüp Kimsenin Tevrat’a el Süremeyecegi Hanefi fikihçilarina göre cünüp olan kimse, gusletme dikçe, Tevrat’a el süremez. El sürmesi, caiz olmaz. Hanefi de fetvalarında, Safii’nin arkadaşlarından bazılarının bu görüşte olduklarını nakletmistir ki, bu gerçekten tuhaf ve gariptir. Diğer bazi alimler, Tevrat’a el sürmenin cünüp kimse için caiz olacağı veya olmayacağı görüşleri arasında orta bir yol tutmuslardir...) İbn Kesir el-bidaye ve'n-nihaye 2.cilt 201. sayfa
(Mart 2018)
 
el Cevab: Muharref Tevrat ve İncile cünübün ya da abdest üzere olmayanın dokunması Kuran’a dokunmalarının yasak olması gibi yasak değildir.
Hanefi fukahasından bu kitapların semavi kitaplar olmalarına ve tamamının tahrif olması söz konusu olmamasına nazaran gusul abdesti olmayanların dokunmalarını mekruh bulanlar da vardır. [1]
 

[1] İbn Abidin, Reddul muhtar Aled Durrul Muhtar I.315