Hit (248) F-1232

Sizden Sonra Bir Kavim Gelecek, En Güzel Şeyleri Yiyeceklerdir Hadisi Sahih mi?

İlim Dalı : Hadis Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-05-07 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru: Hayırlı akşamlar hocam bu hadis doğru mu?
(Sizden sonra bir kavim gelecek, en güzel şeyleri yiyeceklerdir. Atın bakımlısına ve her çeşidine bineceklerdir. Kadınların en güzellerini alacaklar. Elbiselerin en güzellerini giyecekler... Az ile doymayan karınları, çokla kanaat etmeyen nefisleri vardır. Dünyaya dalmışlar, sabah akşam dünyaya başvururlar. Dünyayı, ilahlarından başka ilah, rablerinden başka rab edinmişlerdir. Dünyanın emrine girerler, hevâ-i nefislerine tâbi olurlar.
Bu bakımdan o zamana yetişen sizin zürriyetlerinizin zürriyetlerine, haleflerinizin haleflerine Abdullah'ın oğlu Muhammed'den bir tavsiyedir ki onlara selâm vermesin, onların hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerinin kaldırılmasına katılmasın, büyüklerine hürmet etmesin. Bunları yapan bir kimse İslâm'ın yıkımına yardım etmiş olur.)
 
el Cevab:
Yazdığınız sözlerin arapça metni aşağıdaki gibidir.

 
سيأتي زمان على اُمّتي تبقى بطونهم آلهتهم ، ونساؤهم قبلتهم ، ودنانيرهم دينهم ، وشرفهم أمتعتهم ، لا يبقى من الإيمان إلّا وسم ، ولا من القرآن إلّا اسم ، ولا من الصلاة إلّا رسم ، بيوتهم معمورة ، وقلوبهم خربة من الهدى والتقوى . علماؤهم أشرّ خلق الله على وجه الأرض ، شابّهم فاسق ، وشيخهم فاجر، فحينئذٍ يبتلون بأربع خصال : قحط من الزمان ، وظلم من الولاة والحُكّام ، وشرّ من الأعداء»
وفي جامع الأخبار هكذا روي الحديث : «لا يبقى من الإيمان إلّا اسمه ، ولا من الإسلام إلّا رسمه ، ولا من القرآن إلّا درسه ، مساجدهم معمورة ...»، فتعجّبت الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام ؟ قال : «نعم ، كلّ درهم عندهم صنم »
وعن علي عليه السلام: «يأتي على الناس زمان همّتهم بطونهم ، وشرفهم متاعهم ، وقبلتهم نساؤهم ، ودينهم دراهمهم ، اُولئک شرّ الخلق ، لا خلاق لهم عند الله»
 
el Cevab:
Rivayet Hz Ali’nin sözlerinden ibarettir. Şia kaynaklarında da naklolunmuştur. Ama hadis metinlerinde senedli olarak sahih bir rivayeti yoktur.
 
Mülahaza: Ibrahim Ethem Kuğu
Hocam sonuç nedir
 
el Cevab: Sahih bir rivayeti yoktur
 
Mülahaza: Ender Nar
Tamam da sonuç nedir?
 
el Cevab: Bu rivayetin bazı cümleleri ayrı ayrı münasebetlerle Hz. Ali tarafından söylenmiş. Nakiller var.
Ama soru soran üyemizin sorduğu metin birleştirme bir metin.
Vaazın birisi insanları ürpertmek için bunları toplamış hadis gibi nakletmiş.
Böyle bir hadis hadis kitaplarında yok.
 
Durum cevşen mecmuasına çok benziyor.
Cevşen denilen dua mecmuası said nursi merhuma kadar Ehli Sünnet dünyasında hiç bilinmeyen bir mecmua. Bu mecmua şiilerde var. Ama sünni hiçbir kaynakta nakli yok.
İçindeki dua ve evrad içerik itibarıyla mahzurlu içerik bulundurmasa da hadis değil. Hele mütevatir ya da meşhur hiç değil zayıf bir nakli de yok.
 
Sorulan sorunun metnindeki yazılanlar her zaman diliminde var olan şeyler.
Vaazlar bunları çok sever. İnsanlar da etkileniyorlar ama böyle bir hadis rivayeti bulamadım.
 
 Bu sorudaki cümlelerin hadis mecmualarında parça parça nakilleri Ali (ra)dan vardır.
Ali (ra)dan naklinde sened açısındna sorun var sa da mana itibarıyla bu sözlerde anlatılan durum günümüzdede vardır.
İlla da bu cümleleri merak ediyorsanız.
Aşağıdaki gibidir.
 
1- Ali (ra)dan: Bk.[1]
"İnsanlar üzerine bir zaman gelir kurandan sureti kalır, islamında sadece adı kalır"
 
عن علي رضي الله عنه قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه
 
2- Ali (ra)dan: [2]
"İnsanların o dönemde önemsedikleri şey mideleri (doyurmak) olur. Şerefleri olarak mallarını görürler, kadınlarının laflarını dinlerler adeta onlara taparlar, dinleri paralarıdır, onlar insanların en şerlileridir. allah katında değerleri yoktur."
 
يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دارهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله
 
Bu cümleler bu kaynaklarda Ali (ra)a nisbet edilmektedir.
 
Bu rivayeti hadis olarak efendimize nisbet eden ibn adiy ve beyhaki yukardaki sorudaki bütün metinden bir kısmını Ali (ra) vasıtasıyla efendimize nisbet ederek nakletmişlerdir.
 
Metin şudur;
Bk. [3]
"Ali (ra)dan efendimiz buyurdular ki;
İnsanların üzerine yakın dönemde bir zaman gelir, İslamdan sadece ismi, Kurandan da sadece resmi (metni) kalır. Mescidleri harikulade güzel ve süslü olur, ama hidayet yönünden harebe ve viran olur. Alimleri yeryüzündeki en şerli insanlardırlar, fitne onlardan başlar ve onlara geri döner."
 
عبد الله بن دكين ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، علماؤهم شر مَن تحت أديم السماء ، مِن عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود )
 
Rivayette tercemesini verdiğim sözler efendimize nisbet edilmektedir.
Senedde Abdullah b. Dekin (dukeyn)
Cafer b muhammed
Babası
Dedesi
Ali (ra)
Peygamber efendimiz.
Silsilesi vardır.
 
Abdullah b. dekin hakkında;
-İbn Main: "birşey değildir" demiştir. Bk. [4]
- Ebu Zur'a: " Münkerul Hadistir." Bk. [5]
 
Bu rivayeti hadis siygasında eserinde nakleden İmam Beyhaki senedi hakkında senedin munkatı yani kopuk olduğunu söylemiştir. Bk. [6]
Aynı tesbiti İbnu Adiy de yapmıştır. Bk. [7]
 
 
 

[1] Buhari, Halkı Efali l İbad, s. 67
[2] el Acluni, Keşful hafa ve Müzilul İlbas II.398,399
[3] el beyhaki, şuabul iman ııı.318; İbn Adiy, el Kamil fit Tarih IV. 227
[4] İbn Adiy el Kamil fit Tarih, IV.227
[5] İbn Hacer, Tehzibul Kemal, XIV.469
[6] el Beyhaki, Şuabul İman, III.319
[7] İbn Adiy, el Kamil fit Tarih IV. 227