Hit (1410) F-1134

Türkiyedeki İsa (as)ın Nüzülünün Akademisyen İnkarcıları

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Süleyman Aydın
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-05-04 Güncelleyen : /2016-07-02

Türkiyedeki İsa (as)ın Nüzülünün Akademisyen İnkarcıları

Türkiye’ye ise önce 1915-1934 yılları itibarıyla Ömer Rıza Doğrul aracılığıyladır. Doğrul’un kişiliği ve sahip olduğu üslub sebebiyle kabûl görmemiş; 1980 den itibaren Türkiye’de mantıksal bir örgüyle önce akademik dergilerde sonra okuyan kesim arasında tekrardan seslendirilmiş ve taraftar bulmuştur.
Bk. Doğrul, Ömer Rıza, Tanrı Buyruğu Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsiri, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1934, (eser 1943, 1947, 1955, 1980 yıllarında da tekrar basılmıştır).

Türkiyedeki Akademisyenlerin Tamamına Yakını Hz. İsa as'ın Nüzülünü İnkar Etmektedirler. Çağdaş Akademisyenlerin neredeyse ittifakla İsa’nın (a.s) Allah tarafından ruh ve cesediyle göğe yükseltilmesini akla muhalif buldukları için kabullenememeleri; kıyamet öncesi dünyaya tekrar indirilip Deccal’i öldürmesini inkar etmeleri dikkat çekicidir.

Fazlurrahmanın eserlerini tercüme be neşreden Prof.Dr. Mehmet Aydın,
Bk. Fazlurrahman, (1919-1988), İslam, (çev. Mehmet Dağ-Mehmet S. Aydın), Selçuk Yay., İstanbul 1981, s. 309.

Sami Baybal gibi Fazlurrahman ve onu izleyen araştırmacılar bu inancın kaynağı ile ilgili olarak "Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki olaylardan daralan Müslümanlara ümit vermek ve moral motivasyon için uydurulmuş bir anlayış" şeklinde bir tespitte bulunmaktadırlar. 
bk. Baybal, Sami, İbrahimi Dinlerde Mesihin Dönüşü, Yediveren Yay., Konya 2002, s. 244.

Marmara İlahiyat fakültesinin Ağır topları Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş de Hz. İsa as ın Nüzülünü Açıkça İnkar etmektedirler.

Kur’an Yolu heyeti, Îsâ’nın (a.s) öldüğünü şöyle ifade etmektedirler: “Gerek Âl-i İmrân sûresinin 55. âyetinde gerekse Nisâ sûresinin 158. âyetinde Allah Teâlâ, Hz. İsa’yı “kendine yükselttiğini, kaldırdığını” ifade buyuruyor; burada “semadan” söz edilmiyor, onu “semaya kaldırdı” denmiyor; ona yükselen şeyin ise yaratılmış bir nesne (ruh ve ceset) olması da uygun ve mümkün değildir. Allah Teâlâ’nın her şeye kadir olduğunda, peygamberlerine nice mûcizeler lutfettiğinde şüphe bulunmamakla beraber burada “Hz. İsa’nın bedeniyle beraber göğe yükseltildiği” ifadesi mevcut değildir. Aksine Nisâ sûresinin 158. âyetinde “kendisine yükseltti, kaldırdı”, Âl-i İmrân sûresinin 55. âyetinde ise “seni vefat ettireceğim ve seni nezdime yükselteceğim” buyurulmuştur. Bu iki âyete bir arada mânâ verildiği zaman ortaya çıkacak sonuç “onun (Hz. İsa) önce vefat ettirildiği, sonra Allah'a götürüldüğüdür ve bunun asırlar sonra değil, öldürme teşebbüsü sırasında veya kısa bir müddet sonra vuku bulduğudur”.
Bk. Heyet (Hayreddin Karaman - Mustafa Çağrıcı - İbrahim Kâfi Dönmez - Sadrettin Gümüş), Kur’ân Yolu, DİB Yay., Ankara 2006, II, 178, 179.

Çağdaş Müfessir Süleyman Ateş de inkarcılardandır. 
Süleyman Ateş’ in görüşleri için bk. Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neş., İstanbul 1989, II, 54-55; VIII, 260;

Oryantalist Yazar Hüseyin Atay da inkarcılardandır. 
Hüseyin Atay bu inancın Şiî kültüründen Ehl-i Sünnet'e geçtiği tespitini yapmaktadır. bk. Atay, Hüseyin, Kur’an’a Göre Araştırmalar, Atay Yay., Ankara 1993, s. 49-51.; a.mlf. Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara Ünv. Basımevi, Ankara 1983, s. 116-136.
Hüseyin Atay’ın görüşleri için bk. Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar, s. 50-51;

Kuran Araştırmacılarından Eski CHP milletvekili Yaşar Nuri Öztürk te inkarcılar arasındadır. 
Yaşar Nuri Öztürk’ün görüşleri için bk. Öztürk, Kur’an’daki İslam, Yeni Boyut Yay., İstanbul 1994, s. 599-601.

 

Mülahaza: Mikdat Özaslan 
Bir ilahiyatçı Prof. da şöyle delil alarak inkâr ediyor... Uzayda oksijen yok... Onun için Hz. İsa’nın orada olması mümkün değil. Kasdetdiğim Prof. hepimizin malumu. Takdiri ilahinin önünde akıl olunca kudreti ilahiyi idrak mümkün olmuyor.

el Cevab: Uzayın neresinde oksijen yok desem beraber güleriz.
-Babasız yaratıldığına iman ettiği bir insan ve peygamberin, 
Ölüleri dirilttiğine inandığı bir peygamberin,
İnsanlara gaybdan haber verdiği haber verilen bir peygamberin
Sema da yaşamasının sema da oksijen olmadığı ön kabulüyle semada şu an yaşadığını inkâr eden bir Prof. olsa olsa akıl tutulması yaşıyordur.
Yahu akla mantığa ters diye oksijen yok diye İsa (as) ın yaşadığını inkâr eden biri NŞA da ölüleri diriltmesini de akla mantığa ve gözlemlerimize ters olduğu için inkâr etmelidir. Hatta bunu ispat eden ayeti de kuran akla mantığa ters hüküm getirmez bu da ayet değildir diye inkâr etmelidir. 
Buna inananları da müşrik olarak nitelemeleri gerekir.
 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort