Hit (1439) F-1133

Allaha ve Peygambere Mektup Yazılmasının Hükmü

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-05-03 Güncelleyen : /2016-05-03
Soru: Allah'a ya da Resulullah'a mektup yazılır mı? Caiz midir? Neden? (Edebiyat Ev Ödevi)
 
el Cevab:
1- Allah zamandan ve mekândan münezzehtir.
Mekân sonradan yaratılmuştır. Allah mekândadır denilmez. Mekâna sığar zannı küfürdür.
Zamandan münezzehtir. Zaman da iki mekânın arasındaki hareket farklılığıdır.
Zaman da ve mekân da olmayana kağıt parçası yazılmaz.
 
2- Allah herşeyden haberdardır. Mektup mahlukata yazılır. Bu açıdan da caiz olmaz.
Peygamberi ne mektup gitmez. Çünkü peygamberi Berzah alemine intikal etmiştir.
 
3- Meşru olan Allaha mektup yazmak değil dua etmektir.
Peygambere de salatı selam getirilir. Salat selamı çok getirmek onun bu işi yapanın halinden haberdar edilmesini mucip olur.
Salatı selam sonrasında Allaha peygamberiyle tevessül edilmesi caiz olur. Uygun olur.
 
Ek: Öğrencisine peygambere mektup yazdıran bir insanın tevhidi oturmamış demektir. İstiğfar etmelidir.
Dini değerler edebiyat malzemesi yapılmaz. Ama edebi üsluplarla ifade edilir.
Her değer sanat konusu yapılmaz. Örneğin Allah’ın resmi çizilmez.
Peygamber heykeli dikilmez.
 
Mülahaza: Nuriyye Cerçiyeva
Kuran Kursları'nda Peygambere mektup yarışmaları oluyor. Yanlış mı şimdi bu? Tam anlayamadım.
 
el Cevab: Elbette amellerde niyetlere dikkat edilmelidir.
Verdiğim cevap itikadi hassasiyet çerçevesinde verilmiştir. Peygambere mektup yazan ya da yazdıranlar kötü niyetli olmasalar gerektir.
Ama neden caiz değildiri açıkladım. Okursanız anlayacaksınız.
 
Mülahaza: Nuriyye Cerçiyeva
Estağfirullah, ben yanlış mı anlıyorum. Kötü niyetli mi olmaları gerekir? Heykelle, resimle mektubun ne alakası var. Mektupta peygambere sevgisinden, Ona olan hasretinden bahsediyorlar...
 
el Cevab: Yazdıklarım gayet anlaşılır.
Peygamberimizi öveceksiniz diye ''gül peygamberimizin terinden yaratıldı'' diye bir hurafe uydursanız. Ve bunu efendimizi övmek kastıyla yapsanız; asılsız bir şeyle kendinizce efendimizi övmüş olursunuz. Faydasız ''lağv’’ amel işlemiş olursunuz.
Müslümanlar peygamber sevgisini salatı selama çok devam ederek gösterirler. Sünnetlerine harfiyyen uyarak gösterirler. Tebliğ ettiği şeriati yaşayarak ve yaşatarak gösterirler.
Allaha mektup yazan densizdir. Hadsizdir. Allaha dua ederken bağıra bağıra dua eden terbiyesizdir.
Peygambere mektup yazan ''lağv amel'' işlemiş olur.
 
Mülahaza: Merve Akırmak Topkaya
Peki. Bu çocuklara Peygamber sevgisini aşılamak için kullandığımız bir yöntem O'na olan sevgilerini anlatıyorlar ve birbirlerine okuyorlar. Bunun neresi sakıncalı mantıklı değil mektubun içine de salavat yazılıyor?
 
el Cevab: Allaha ve Peygamberine hitabın edebi vardır.
Allaha mektup yazılmaz. Allaha mektup yazan ya ne yaptığını bilmez bir gafil ya da tevhidi eksik bir facirdir. (Mekân akla getiren bir şey ve kullar hakkında yapılanı Allah hakkında da yapmak ana hata sebebidir.)
Müminim ve Allaha mektup yazıp ondan bir şeyler istiyorum diyen çocuk olsa hadi büyüyünce anlar aklı yetmiyor deyip geçebilirsiniz. Koca koca insanların Allah'a mektup yarışması düzenlemeleri olacak iş değildir.
Kul ile rabbinin ilişkisi yaratıcı ve yaratılan hukukudur. Allah'la edebimiz, ondan dua ve niyazla hakkımızda hayırlı olanları lutfetmesini istemektir. Ona ibadet etmektir. Ona isyandan kendimizi alıkoymaktır.
 
Allaha mektup yazanın tevhid ile sorunu vardır, dememin sebebi şudur. Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Mektup ise kağıda yazılan mahlukat arasındaki iletişim vasıtasıdır. Yarın öbür gün Allah’a mail atmaya kalkacak cüretliler de çıkmaz inşallah. Allah Adına onlara cevap vermeye kalkacaklar da olmaz inşallah. BU yönelişler yanlıştır. Çocukların kafasında yanlış tasavvurlar oluşturacak niteliktedir.
 
Yakın dönem de suikasta kurban gidenlerin öldüğü yerlere gül bırakma adeti başladı mesela, bir hayırlı sünnet ihdas edene ecri verilir. Bir şerli sünnet ihdas edene onun cezası yazılır.
Bu fiil yanlıştır. Müslümanlar mezarlıklara gül götürmez. Çelenkler yaptırmaz. Dua eder, sadakai cariye yapar.
 
Size bir diğer örnek;
Kurbanların bulunulan yerde bizzat sahibi tarafından kesilip dağıtılması ve onun etinden yenilmesi gerekir. Yakın dönemdeki iyi niyetle başlayan teşebbüsler netice itibarıyla Kurban ibadetini kredi kartıyla yapılan bir ibadet haline getirdi.
Müslümanlar kurbanı mecrasından çıkarıp sadaka haline getirdiler. Bunun için koşuşturan organizeler oluştu. Kurban ibadeti mecrasından çıktı. Kurban başka ülkede et kestirmek değildir. Ama şu an için bu hale geldi.
 
Size bir diğer örnek;
Zekatı cemaatler toplayamaz vakıflar toplayamaz. Ama zekatı toplayan cemaatler türedi. Fetva cemaat lideri tarafından veriliyor. Eee peki delilin ne yaptığımız zekatın ruhuna uygun diyorlar.
 
Bunlarla peygambere mektup yazmanın alakası nedir;
Sabah erken kalkan, akşam geç yatan İslami bir amel üretmemelidir. Edebiyat öğretmenleri ya da din dersi öğretmenleri efendimizi sevdireceğiz diye bir sürü abuk-subukluğa imza atıyorlar.
Efendimiz vefat etmiştir. Vefat edene mektup yazılmaz. Bu kadar.
Umreye gidenlerle Efendimize salatu selam yollanması da ''facebook'' ta sıklıkla gördüğüm basitliklerdendir.
Lütfen dikkat edilsin Salatu selam getirmek sünnettir. Büyük hayırlara vesiledir. En önemli zikirlerdendir. Uyarı yaptığım buna değildir.
Aklı başında her Müslüman bilir ki efendimize Salatu selam getirmek sahibine 10 ecir yazdırır 10 günahının silinmesine sebeptir.
Ve salat ve selamlar zaten melekler tarafından efendimize ulaştırılmaktadır. Umreye giden birisinin efendimizin kabrine gidip falancanın sana selamı vardır demesi caizdir meşrudur, ama 100.000 salatu selam yapalım efendimize hediye götürelim kampanyaları sahiplerine güzel görünen manasız fiillerdir.
 
Mülahaza: Ali Kalafat
O zaman bu fetvaya göre şiir de yazılmaz. Cümle naatlar bir günah malzemesi ve peygamber şairleri de günahkar demek bu. Allah aşkıyla yanıp tutuşan onca ilim sahibi, Allah dostu, arifler de yanlışa düşmüş o vakit. Nasıl iştir bu?
 
el Cevab: peygamberimize övgü için şiir yazılır. Bu asrı saadette vardır.
Hayatında iken mektup da yazılır. Efendimiz mektup yazmış ve gelen mektupları cevaplamıştır. BU da asrı saadette vardır.
Allaha mektup yazılmaz dua edilir. Allah tesbih edilir. Allaha mektup yazmak zemini dini olmayan Allah’ın tevhidi ile uyumsuz bir fiil olacağından uygunsuzdur dedim.
Peygamberimize mektup yazılmaz. lağv iştir. (lağ iş; maddi ve manevi ecri olmayan iştir. Mektubu efendimizi övgü için yazıyorsanız onun adı mektup değil naattır. Mektubun muhatabı efendimizin kabri ise; kabre mektup yazılmaz, dinimizdeki kabir edebi vefat eden müminlerin ziyaret edilmesidir. Efendimizin kabrini ziyaret ise meşru bir fiil olmasının yanında sahibine ecir kazandıran bir fiildir. Duaların kabul olmasına vesiledir.
Ama mektup yazmak, dedim ya hem lağv iştir. (ki efendimiz Türkçede angarya da denilen bu tür manasız faydasız fiillerden men etmiştir.)
Mektup yazmaktan değil. Kabre mektup yazmaktan bahsediyoruz.
La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah.
 
Efendimizin kabrinde diri olması hadisi ve konumuzla alakası;
 
''Peygamberler kabirlerinde diridirler'' hadisi sahihtir.
el Beyhaki, Hayatul Enbiya s. 15 vd;
el Heytemi, Mecmauz Zevaid, VIII.211;
Ebu Ya'la, el Musned, VI.147 vd.
İbn Adiy, el Kamil, II.327;
el Kettani, Nazmul Mutenasir, 135.s. h no: 115
 
Ama bu efendimizin kabrine ya da efendimize mektup yazma lağv ameline delil olmaz. Bu hayat berzah hayatıdır. Dünya hayatı değil. Berzah hayatı şehidlerin de hayatı gibi bir hayattır. Ölümden sonraki anda başlayıp kıyametin kopmasına kadar devam eder. Bu hayatta iken peygamberimize mektup yazılmaz. Şehitler mektup yazılmaz.
Peygambere ağıt yakılmaz. Ama salat selam getirilir.
Mektup yazılmaz ama salat selam getirilir.
 
Dünya hayatında henüz yaşamakta olanların Peygamber efendimizle görüşmeleri iddiası ve dinimizdeki yeri
 
Peygamberimizin Rüyada Görülmesi III - Kim Beni Rüyada Görürse Uyanıkken De Görecektir Hadisi İçin Tıklayınız;
 
Peygamberimizin Rüyada Görülmesi ve Uyanıkken Görülmesi Konusunu Nasıl Anlamalıyız? Bilgisi İçin Tıklayınız;