Hit (1314) F-1066

Ey İnsanlar Sizden Cehenneme Uğramayacak Hiç Kimse Yoktur Meryem Suresi 71 Açıklaması

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2018-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Biz cennette olsak da cehennemdeki sevdiklerimizi görecek miyiz? (15 Şubat 2016)

el Cevab:
Dünya hayatına göre ve imanla birlikte ve hatta imanla eşit miktarda duygularınızın etkisinde kalarak soru sormuşsunuz.
c1- Cehenneme giren müminleri kastediyorsanız onları cehennemden çıkmalarından sonra cennette göreceksiniz. 
c2- Cehenneme giren mümin olmayan yakın ya da sevdiklerinizi soruyorsanız onları görmeyeceksiniz.

Mülahaza: Sevgi Türk 
Ey insanlar sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Ayetine binaen bu soru gelmişti.

Talika:
Soru sorduğunuzda size problem olan yönünü de ifade ederseniz cevaplama işini kolaylaştırmış olusunuz.
 
el Cevab:
Peygamberlerden ve iman edenlerden bir topluluk cehenneme hiç ''girmeden'' cennete gireceklerdir. 
Delili el Enbiya 101 ve 102 ve 103 ayetleridir. 
''Kendilerine cennet ihsan ettiklerimiz cehennemden uzak tutulurlar. Onun ateşinin sıcaklığını ve hararetini ve sesini duymayacaklardır. Ve onlar Hoşlarına gidecek nimetler içerisinde ebedi yaşayacaklardır...
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 
Bk. el Kurtubi, el Cami li Ahkamil Kuran XI.251 vd
Sadece efendimizin ümmetinden direk cennetle müjdelenen bedir ehli, Rıdvan beyatinde bulunanlar, Aşerei Mübeşşre düşünülürse bu tercüme ya da tercümeden ilk anda akla gelen :''mümin de olsa her birey cennete girmeden mutlaka cehenneme girecektir '' şeklindeki anlamlandırmanın hatası ortaya çıkacaktır.
Delil olarak yazdığınız ayetin tercümesini yapan bütün meal sahipleri bu mealleriyle hatalı bir mananın anlaşılmasına sebebiyet vermiş olurlar.
 
40 kadar meali aşağıya alıntılıyorum… 

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.
2 - Diyanet İşleri: (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.
3 - Abdulbaki Gölpınarlı: Sizden bir tek kişi bile yoktur ki oraya uğramasın; bu, Rabbinin takdîr ettiği bir şeydir.
4 - Abdullah Parlıyan: İçinizde o cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur, yani hepiniz o cehennemi göreceksiniz. Rabbinin olup bitmiş hükmü budur.
5 - Adem Uğur: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
6 - Ahmed Hulusi: Sizden Cehennem'e uğramayacak hiç kimse yoktur! Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.
7 - Ahmet Tekin: İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin icrası kesinleşmiş bir hükmüdür.
8 - Ahmet Varol: Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
9 - Ali Bulaç: Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır.
10 - Ali Fikri Yavuz: İçinizden hiç biri istisna edilmemek üzere mutlaka Cehennem’e varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. (Ancak Cennetlikler yanmadan geçecekler, Cehennemlikler ise ateşe düşeceklerdir.)
11 - Ali Ünal: (Ey insanlar!) Sizden hiç kimse yoktur ki, Cehennem’e uğramayacak olsun. Bu, Rabbinin katında üzerine ‘mühür basılmış’ bir hükümdür.
12 - Bayraktar Bayraklı: Ey tekrar dirilişi inkâr edenler! İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
13 - Bekir Sadak: Sizden cehenneme ugramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayi uzerine aldigi kesinlesmis bir hukumdur.
14 - Celal Yıldırım: Hem sizden hiçbir kimse yoktur ki Cehennem'e uğramış olmasın. Bu, Rabbın yanında kesin hükme bağlanmıştır.
15 - Cemal Külünkoğlu: (Ey insanlar!) Aranızda cehenneme uğramayacak (onu görebilecek bir noktaya ulaşmayacak) hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.
16 - Diyanet İşleri (eski): Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
17 - Diyanet Vakfi: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
18 - Edip Yüksel: İçinizden oraya gelmeyecek yoktur; bu, Rabbinin gerçekleştireceği kesin bir karardır.
19 - Elmalılı Hamdi Yazır: Hem içinizden hiç biri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın ve bu rabbının uhdesine vacib kıldığı bir kazıyyei mahkeme olmuştur
20 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur ve bu, Rabbinin üstlenmiş olduğu kesinleşmiş bir hükümdür.
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
22 - Gültekin Onan: Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır.
23 - Harun Yıldırım: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
24 - Hasan Basri Çantay: Sizden hiç biriniz müstesna olmamak üzere ille oraya (cehenneme) uğrıyacakdır. Bu, Rabbinin üzerine kat'i olarak aldığı, kazaa etdiği (bir şey) dir.
25 - Hayrat Neşriyat: Hem sizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. (Bu,) Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
26 - İbni Kesir: Sizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbının yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.
27 - İlyas Yorulmaz: (Ey insanlar) Sizden her kez o cehenneme mutlaka varacak. Bu Rabbinin kesin hükmüdür.
28 - Kadri Çelik: Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
29 - Muhammed Esed: Ve sizin her biriniz onu görebilecek bir noktaya varacaksınız: Bu, Rabbin katında yerine getirilmesi gerekli bir hükümdür.
30 - Mustafa İslamoğlu: Başka yolu yok; (siz ey cehennemlikler) mutlaka her biriniz oraya varacaksınız: Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
31 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ve sizden bir kimse yoktur ki, illâ oraya uğrayacaktır. Bu, Rabbin tarafından hükm ve kaza buyurulmuş bir şeydir.
32 - Ömer Öngüt: İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
33 - Şaban Piriş: Sizden ona uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.
34 - Sadık Türkmen: Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir karardır.
35 - Seyyid Kutub: Aranızda cehenneme uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.
36 - Suat Yıldırım: Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
37 - Süleyman Ateş: İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur.
38 - Tefhim-ul Kuran: Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır.
39 - Ümit Şimşek: İçinizde oradan geçmeyecek kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş hükmüdür.
40 - Yaşar Nuri Öztürk: İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür.

Ek: Meryem 71 ayetindeki siz kelimesinden kasıt önceki ayetler deki hitaba göre iman etmeyenler sınıfıdır. 66 ,67, 68, 69 ve 70. ayetlere bakılırsa bu açıkça görülecektir. 

Meryem 71 ayetinin bütün mükellefler hakkında genel bir hüküm içerdiği kabul edilse bu genel ifade sınırlarına müminlerden peygamberler ve müttakiler girmemektedir. Bunun delili de Enbiya 101 ve 102 ve 103 ayetleridir. 
''Kendilerine cennet ihsan ettiklerimiz cehennemden uzak tutulurlar onun ateşinin sıcaklığını ve hararetini ve sesini duymayacaklardır. Ve onlar Hoşlarına gidecek nimetler içerisinde ebedi yaşayacaklardır..."
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 
Bk. el Kurtubi, el Cami li Ahkamil Kuran XI.251 vd