Hit (1395) F-1065

Kadınların Çalışmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kadının çalışması caiz midir? (9 Şubat 2016)

el Cevab:
Kadınların sosyal hayattaki görevleri arasında aile nafakasının temin edilmesi görevi yoktur. Kadının evdeki rolü erkeğe eşlik, ailede annelik aile reisine yardımcılık ve destek çocukların doğurulması büyütülmesi ve ilk terbiyesidir. Toplumsal rol olarak ailenin ayakta tutulması ve sağlıklı bir aile olarak devamının temin edilmesi, bedensel ve eğitim durumu açısından uygun olanların kadınlara ihtiyaç duyulan toplumsal makam görev ve hizmetlerde görev alması şeklindedir. 
Erkeklerin yapabildikleri ve kadınlara ihtiyaç olmayan alanlarda kadınların çalıştırılması sosyal islami değerler açısından caiz olmaz. 
 Bununla birlikte kadınlardan ihtiyaç içinde olanlara devletin maaş verme durumu yoksa ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtaçlık sebebiyle aşağılanmamaları için erkeklerin yaptıkları işlerde bile çalışmaları caiz olur. 
 
Kadınların çalışırken kadın-erkek karışık ortamlarda bulunmamaya, erkeklerle başbaşa kalma uygunsuz ortamlarda beraber bulunma gibi mahzurlardan da uzak durmaları gerekir. 
 
Mümine bir kadın ya da genç kızın yabancı bir erkeğin emri ya da alt birim elemanı olarak çalışması ortak alanlarda NŞA da caiz değildir. Ancak yabancı olmalarının gereklerini koruyabildikleri takdirde cevaz durumu oluşabilir.
 
Günümüzdeki birçok sosyal alanda kadınların çalışma şartları bir şekilde dini değerlerle uyuşmayan unsurlar içermektedir. Din ve vicdan özgürlüğü kavramı ise; din ve vicdani değerlerin baskı altında tutulmasına verilen addır.
Şuan Türkiye genelinde din ve vicdan özgürlüğü kavramıyla evlerde oturanlar istedikleri gibi yaşayabilirler anlayışının ötesinde bir mana kastedilmemektedir. 
Bu sebeple kadınların çalışması ayrıca müşkildir.