Hit (1620) F-1046

Başkasının Satın Alacağı Malı Daha Fazla Para Vererek Kendine Almanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-12-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hocam bir mali ben daha fazla vereyim diyerek, satılmak üzere başkasına söz verilmiş olduğu halde, satın almanın hükmü kul hakkı olur mu?

el Cevab: Meclislerdeki ve meclis hükmündeki oturumlardaki ittifak=anlaşma sözlü satış hükmündedir. Satış oturumları bitinceye kadar görüş değiştirmek bazı alimlere göre caizdir. Ama meclisin bitimiyle sözlü de olsa satış tamamlanmış olur. Satış işlemi fiili olarak anlaşıldığı üzere tamamlanmazsa mal sahibi satış işlemi gerçekleşmediğinden malını başkasına arz edebilir. Eski müşteri tekrar gelirse yeni akidleşme yapabilir ya da yapmaz.
Söz verilmiş malı başkasına satabilir. Söz verme satış demek değildir. Satış akdi yapılmışsa satamaz. Satarsa İslama göre durum mahkemelik işlem gerektirir. Sözlü satışın ispatı istenir şahitlerle...
Söz vermek ve sözü tutmamak ahlaki sorundur. Kul hakkı terettüp etmez. Ticaretin alım satımı ayrı bir hukuktur.