Hit (1729) F-1003

Mehmetçik İsminin Peygamberimize Nispet Edilmesi Doğrumudur?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-11-15 Güncelleyen : /2019-05-24

Soru: Bu fotoğraf hakkındaki kanaatiniz nedir?
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/23/dagda-cemaat-halde-namaz-kilan-turk-askerleri
https://twitter.com/alisahin501  

el Cevab: Namaz kılmak İslam dininin en önemli esaslarından biridir.
foto hakkındaki mülahazlarım ise aşağıdaki gibidir.

1-Namaz kılanlar asker olmayabilir. Belki polistir. Tüfekler öne konmamış rahat bir ortam var. Tüfekler askeri uslûlle çatılmamış.
2-Namaz kılanların yanında güvenlik için nöbetçi olması gerekirdi fotoya yansımamış.  
3-Namaz kılanların sakalları yok . Başlarında takkeleri yok. Neden yok belli değil.

İ.Şenocak'ın sözü ile alakalı olarakta;
1-Peygamber efendimize nispet edilme dini değildir. İslam dininin mensuplarına Münin müslim denilir. Muhammedi denilmez.

2-Muhammed ismi ile isim vermemek caiz değildir. Peygamberimiz ''ismimi çocuklarınıza verin ama künyemi kullanmayın'' buyurmuşlardır. Künyesi Ebu'l Kasım’dır.
''Muhammed'' isminin edep gerekçesiyle çocuklara Mehmet şeklinde verilmesi zahiren nezaket ise de gerçekte nezaket görüntüsünde efendimizin sözüne muhalefettir. 
Maalesef yaygındır. Ülkemiz ilim adamlarının çoğunluğu tarafından ve bazı tasavvuf meşrep insanlar tarafından rağbet görmektedir.

3- İ. Şenocak müsbet bir ilim adamıdır. Ama bu tür sloganvari cümleleri nette çok vardır. Bu sözlerin ona nispeti sahih olmayadabilir. 
Ama ''Allah secdedeki başlarınızı hiçbir gücün karşısında eğmesin'' ifadesi hatalıdır.
Ek:
Secdedeki o başlar Allah'tan başkasına kulluk etmesin, denilmeliydi. 
Kaldı ki ülkemizdeki bütün asker ve polisler ülkemizde yürürlükteki kanunlara tabidirler. Yoksa o görevde kalamazlar.

4-Mehmetçik diye isim takılınca asker şereflenmez. Ama asker Allahın dini hakim olsun. Zulüm, fısk, fücur bitsin diye çalışınca şeref sahibi olur. 
İslam esaslarını yaşayıp, Namus bekleyen, vatan savunan, sevdiklerinin dinini, değerlerini korumak için askerlik yapan asker şerefli askerdir. Allah sayılarını çok etsin.
Bazı insanlarımızın (hatta hocaların) aklında ''vela-ve bera'' kavramları net değildir, karışıktır. Vela sadece müminlere dayanmak ve onlarla yardımlaşmak -bera da Allah’a küfredenlerden cehennemden kaçar gibi kaçmak ve uzak durmaktır.

Amerika ordusunda askerlik yapmak caiz midir diyen birine Yusuf Karadavi’nin verdiği caizdir fetvası hala akıllardadır. Bilindiği gibi kendisi dünya ilimler birliği başkanıdır. Ve İhvanı müslimin cemaatinin önde gelenlerindendir.
Yusuf Karadavi hoca can mal güvenliği sağlamak görevi olan bir kurumda görev almanın görevin kutsallığına binaen caiz olduğunu ön plana çıkarmış ve cevaz fetvası vermiştir.

Hangi Amaçlar İçin Ölmek Dindendir?
Konunun bu boyutunun yanı sıra bir de ''neler için ölmek caizdir'' boyutu vardır. 
Hadisi şerifte malını savunurken ölen şehid, canını savunurken ölen şehid namusunu savunurken ölen şehittir ifadeleri vardır. 
Bu çerçevede de konuya bakılırsa yabancı bir ülke ordusunda profesyonel manada askerlik yapmak ve bu esnada ölmekle de ölen Müslümanın ''Şehitlik'' rütbesi kazanması durumu oluşuyor olmalıdır. 
Askeri Ve İslami Bir Rütbe Olarak ''Şehitlik'' Ve ''Gazilik''
Şehitlik sadece Allahın kelimesi yani dini uğruna ölünürse gerçekleşen ve kazanılan bir ''askeri İslami rütbe'' olduğundan profesyonel askerlik yaparken ölenin görev esnasında ölmesinden dolayı bu rütbeyle anılması konuyu bilenler için bir yanılsama, bilmeyenler için bir avuntudur. 
İfade etmek istediğim detay, Afganistan ile Pakistan devletleri arasında olabilecek bir savaşta birbirleriyle savaşan Müslüman askerlerin durumunu örnek olarak ele alsak ortaya çıkacaktır.
Her iki devlet Müslümanların yaşadıkları devletlerdir. Ama devletler arası bir sınır ya da siyasi anlaşmazlık sebebiyle ordular savaşsa bu savaşta ölen devlet memuru statüsündeki askerler (görevlerine karşılık para alanlar) devletleri adına ölmüş olacaklardır. 
Devletleri ve halkları Müslüman olmakla birlikte görev vatanidir. Millidir. Ama dinin (İla-i kelimetullah= Allah'ın hükmünü hakim kılmak) gereği değildir. 
Dinin değeri ve Allah'ın rızasının yüceltilmesi durumu oluşmamaktadır. 
Bu savaşta ölenler ''milli devlet şehidi'' olurlar. Saldırgan tarafa karşı can ve mallarını korumak için savaşmak durumunda kalanlar nefsini müdafaa ederken ölenlerin şehitliği rütbesine ulaşırlar. Ama Allahın emri yerine gelsin hakim olsun için olan esas cihad ve savaş sebebi doğrultusunda ölenlerin ulaşacağı ''şehitlik'' rütbesine ulaşamazlar.

Sonuç:
Amerika, İngiltere Almanya gibi laik, sosyal, hukuk devletlerinin askeri olarak bir savaşa iştirak edenler; devletlerin kendilerine verdiği görev çerçevesinde bir Müslüman’ın kanını haksız yere akıtırlarsa büyük günah işlemiş olurlar. Helal kabul ederek öldürürlerse kafir olurlar. Bu ordularda bu devletlerin amaçlarına hizmet için ölürlerse şehit olmazlar. 
Afganistan, Pakistan, İran Suudi Arabistan mısır gibi ülkelerin ordularında görevli ve maaşlı askerler Müslüman ülke askerlerine karşı savaşırlarken ölür ya da öldürülürlerse ''ilai kelimetullah'' gayesine hizmet etmedikleri durumlarda Dini çerçevede şehit olmazlar. Ama milli devlet rütbesi olarak kendilerine '' şehit'' lakabı verenler olabilir. Bu ise Ahiret günü Allahın huzurunda bir değer ifade etmeyecektir.

Çocuklarınıza İsmimi Verip Sonrada Onlara Lanet Etmeyin Hadisi, Muhammed İsmi Yerine Mehmet İsminin Kullanılmasının Hükmü İçin Tıklayınız;