Hit (3200) D-97

Muahedat Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Muahedat Mecmuası

Muahedat Mecmuası 1877'de II. Abdülhamid'in emriyle, o günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda basılmıştır.

Eser başlıca İstanbul kütüphanelerine konulmuş, piyasaya çok az verilmişti.

İlk sayılarını toplayıp tertib eden Mahmud Mesud Paşa'dır.

İmtiyazı Hakikat Matbaası'ndadır.

1926'dan itibaren ise Hariciye Vekaleti tarafından Ankara ve İstanbul'da Ceride-i Askeriyye Matbaası, Hakikat Matbaası, Zilliç Biraderler Matbaası ve Matbaa-i Ebuzziya'da basıldı.

Zamanımızda 5 cildini bir arada bulmak mümkün olamıyordu.

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu'nun aldığı bir kararla bu eserin tekrar basılmasına karar verildi. Tamamen araştırıcılara hitaben bu eserin aynen basılması tercih edildi.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Hakikat Matbaası ve Ceride-i Askeriye Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1877
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0