Hit (5096) D-8

Diriliş Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Fikir, Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Diriliş Dergisi

İlk dönemde, Ankara`da 1960 yılı baharında iki sayı çıktı.
İkinci dönemde İstanbul`da Mart/1966 ‘an itibaren 12 sayı, üçüncü dönemde Ekim/1966’dan itibaren 16 sayı çıktı.
Dördüncü dönem yayınına Eylül/1974’te başlayan dergi Haziran/1976’dan beri yayınına aralıklarla haftada iki sayısı çıkan «Düşünce, Edebiyat ve Siyaset günlüğü» olarak devam etti.

İlk döneminde de daha sonra birçok cephelerden aydınlanacak olan dünya görüşünün hâkim bulunduğu dergi, ikinci döneminde uyguladığı iç düzeni sürekli korumuştur.

Buna göre derginin imzasını taşıyan başyazıyı, ikinci olarak Sezai Karakoç`un yazısı izlemektedir.

Diğer yazılarda fikri yapı ve işlenişe önem verilmiş, günlükten çok genelin yorumu yapılmış, «Düşünce, edebiyat ve siyaset günlüğü» haline dönüşünceye kadar günlük siyasetle ilgili konulara değinilmemiştir.
Tercüme metinlerin seçiminde özel bir görüşün uygulandığı anlaşılan dergide üçüncü dönemden itibaren klasik İslâm edebiyatından verilen metinler daha düzenli biçimde sunulmuş, dördüncü dönemde karikatür de yayınlanmıştır.
İslâm medeniyeti ve toplumlarının yeniden canlanmasını, gelişip serpilmesini kendine esas kabul etmiş bir dünya görüşünü geliştirmeğe çalışan Diriliş`in fikrî muhtevası başyazılarında toplanmıştır.

İkinci dönemin başyazılarını teşkil eden ve İslam’ın dirilişi genel başlığını taşıyan yazılarda İslâm dünyasının ve onunla ilgili çevrelerin siyasi, fikrî ve sosyal durumu ve gelişmelerine bakış atılmış, İslâm dünyasının düşünce, inanış, edebiyat, sanat, iş ve harekette dirilmesinin şartları üzerinde kısaca durularak insanlığa İslâm’ın çağrısı sunulmuştur.

Daha sonra temel inançlar, medeniyetler üzerinde duran başyazılar; dördüncü dönemde çağdaş meselelerini içtimaî ve siyasî açıdan değerlendirmesini yaparak sürmüştür.

Derginin işlediği «diriliş» kavramı, önce düşünce dünyasına bir bakış tarzı olarak görülmüş, sonra İslâm toplumlarının içten ve kendi unsurları içinde yenilenmesi İslam düşüncesinin canlanması için bir usûl ve nihayet bu usulün muhtevası boyutlarına yönelmiştir.

Diriliş`te ve aynı edebî anlayış çevrelerinde İslâm kültür ve edebiyat değerlerinin kullanıldığı, yeni bir şiir ve nesir tarzı görülmüştür.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Nis.60
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0