Hit (3111) D-714

Mebahisi İlmiyye

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Araştırma, Dini, İlmî
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00
Mebahis-i İlmiyye

Cem'iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyyeMebahis-i İlmiyye adıyla 1867 yılından itibaren bir de aylık dergi çıkarmıştır.
Birkaç yıl devam ettiği anlaşılan bu derginin muhtevası önceleri doğrudan doğruya cemiyetin talebelerine yönelik iken zamanla diğer okullara da hitap edecek şekilde genişletilmiştir.
Dergi daha çok pozitif bilimlere ağırlık vermiş, çeşitli şekil, çizim ve cetvellerle konuları açıklamaya yardımcı olmuştur.

Dergide Vidinli Tevfik ve Ahmed Muhtar gibi cemiyetin kurucularının ilmî ve teknik konulardaki yazılarına yer verilmiştir.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1867
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0