Hit (5367) D-71

Donanma Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Bilim, Edebiyat, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Donanma Mecmuası

Denizlerde Türk gücünü temsil edecek bir donanmaya sahip olmanın şartlarını sağlamaya çalışan Donanma Cemiyeti tarafından çıkarıldı.
49. sayıdan itibaren haftalık olarak yayımlandı, ilk nüshasının kapağında bir zırhlı ile Barbaros`un resmi vardır.

İçinde bol miktarda gemi ve denizlerle ilgili resim vardır.

Teknik gücün insan gücüne eklenerek sağlıyacağı imkânların özlemini çeker.
Köylüye hitabeder. Köylüleri donanma için tarla ekip biçmeye, gelirini Donanma Cemiyeti`ne vermeye teşvik eder.

Edebî ve fikrî yönünden ziyade donanmanın güçlendirilmesi hedefi ön plandadır.
Edebiyatla ilgili arada bir görülen yazılar Mehmed Rauf, Şahabeddin Süleyman, Cenab Şahabeddin, Ahmed Rasim gibi tanınmış imzalara aittir.
Önemli günlük olaylara da yer verilmiştir.

Deniz kuvvetlerinin meseleleri, teknik hususlara ait tercümeler, içtimaiyat ve edebiyat mecmuanın belli başlı konularıdır.
Gemi, deniz, liman, savaş, donanma cemiyeti mensupları ve donanmaya maddî yardımda bulunanların resimleri yayımlanmıştır.
İlk 49 sayısı o günün şartlarına göre ileri bir teknikle ve bol resimli olarak basılmıştır.

Siyaset ve siyasî tenkide hiç yer verilmemiştir.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Mart 1326/1910
Yayın Bitiş Tarihi : 15 Teşrinisani 1333/1917
Yayın Sayı Adedi : 149