Hit (3214) D-701

Orkun - III

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Fikir, Siyasî
Ekleyen : /2014-05-18 Güncelleyen : /0000-00-00
Orkun - III (03.1998-07.2006)

Aylık Türkçü dergi” olarak Istanbul'da çıkarılan bu yayın organı, bu tür dergilerin uzun ömürlü olanlarındandı. Mart 1998'de başlayan yayın serüveni, Temmuz 2006'ya kadar, altı yıl beş ay sürdü ve bu süre içinde sayısı yayımlandı.
Orkun, 28x21 sm. boyutunda 1. hamur kâğıda basılan, bütün sayfaları renkli bir yayın organı idi. Kuşe kâğıda basılan kapağında, logosu ile aylı kurt amblemi dışında, çok renkli, özgün resimler bulunuyordu. 50+4 sayfalı olan derginin fiyatı, başlangıçta 250.000 Tl iken, bu fiyatın sonradan birkaç kez artırılması gereği duyulmuştu.
Derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Altan Deliorman'dı. Önceki Orkun’lardan farklı olarak, yönetime yardımcı olacak üç kurul oluşturulmuştu. Hepsi de “Prof. Dr.” olan 10 kişilik bir bilim ve 7 kişilik bir danışma kurulu vardı. Yazı kurulu da 7 kişiden oluşuyordu.
Bilim Kurulu'nu oluşturanlar Ercüment Kuran, Halûk Karamağaralı, Necmeddin Sefercioğlu, İsmail Hakkı Gökhun, Ahmet Bican Erci- lasun, Bahaeddin Yediyıldız, Abdülhalûk Çay, Dursun Yıldırım ve Cihat Özönder idiler. Danışma Kurulu Orhan Türkdoğan, Osman Fik¬ret Sertkaya, Enis Öksüz, Ömer A. Aksu, Fikret Türkmen, Abdül- kadir Donuk ve Kenan Erzurumlu'dan oluşuyordu. İsmet Tümtürk, Refet Körüklü, Sami Yavrucuk, Erk Yurtsever, Yakan Cumalıoğlu, Ergun Gençeren ve Şuayıp Bozfakıoğlu da Yayın Kurulu üyesiydiler (İsmet Tümtürk, ilk sayı çıkmadan önce, bir trafik kazasına kurban giderek uçmağa varmış, adı anısına saygı olarak bütün sayılara konulmuştu).
Derginin başlıca yazarları Orhan Türkdoğan, Yakan Cumalıoğlu, Reha Oğuz Türkkan, Necmeddin Sefercioğlu, H. Rıdvan Çongur, Altan Deliorman, Yücel Hacaloğlu, Oğuz Çetinoğlu, Nusret Demiral, Osman F. Sertkaya, Kenan Erzurumlu, Saadettin Gömeç, Nefi Demirci, Celâdet Moralıgil, Haldun Eroğlu, Turgut Güler, Şenol Kantarcı, Yağmur Çavuşoğlu, Turgay Tüfekçioğlu, Harun Güngör gibi yaşlı ve genç Türkçülerdi.
Dergi millet ve yurt sorunlarını irdeleyen yazılar yanında, güncel olayları aylık bir yayın organının yapabileceği ölçüde izleyerek onları Türkçü görüş açısı ile değerlendiren, “unutulmayan Türkçüler”i hatırla¬tan yazılara yer veriyor, genç Türkçülere yönelik yayınlar yapıyordu. Ayrıca her yıl, genç Türkçü yazarları ortaya çıkarmak, onları Türkçülük konularında araştırma yapmaya yöneltmek ereği ile belirli konularda yazı yarışmaları açıyordu. Atsız’ın mektupları da kitaplaşmadan önce, bu dergide tefrika edilmişti.
Orkun, yurt çapında dağıtımını yapan kuruluşun, bu işin sürdürülmesi için çok büyük miktarda güvence parası istemesi üzerine yayınına son vermek durumunda kaldı. Böyle bir durumla karşılaşılması Türkçülük ve Türkçüler için büyük bir talihsizliktir.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 31.998
Yayın Bitiş Tarihi : 72.006
Yayın Sayı Adedi : 150