Hit (2249) D-669

Türkeli

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Fikir
Ekleyen : /2014-05-18 Güncelleyen : /0000-00-00
Türkeli (05.12.1951-05.01.1953)

On beş günde bir çıkar gayrı siyasî milliyetçi dergi”. Türk Milliyetçiler Derneği şubesinin yayın organı olarak, Afyonkarahisar'da, 05 Aralık 1951-05 Ocak 1953 arasında, yayımlandı. Bu süreçte 27 sayısı çıkarıldı.
28x21 sm. boyutlu ve 8 sayfalı olan derginin ilk sayfası kapak olarak kullanılıyordu. Kapağın üst bölümünde kırmızı renkli logo; bunun altındaki boşlukta da bazen bir resim, bazen içindekiler dizimi, bazen de her ikisi birden yer alıyordu. Ayrıca yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi ve fiyatına yer veriliyordu.
Türkellnin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmet Sadettin Aygen'di. Dergide ülküye ilişkin yazılar ve şiirler yanında Türkçülüğe ve Türk Milliyetçiler Derneği'ne ilişkin haberler yayımlanıyordu. Yazı, şiir ve “Eşrefi Zaman” mahlaslı taşlamaları ile Tahsin Burdurlu; yazı ve/ya şiirleri ile Metin Kanıpak, Mehmet Sadettin Aygen, İsmail Özalp, M. Saim Özmen, Edip Ali Bâki, Mehmet Ateşoğlu, Naim Güler, Basri Gocul, Cemal Oğuz Öcal, B. Ferit Öngören, Poyrazoğlu M. Fehmi, H. Fethi Gözler, Mustafa Ernam, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Y. Gencosmanoğlu), Ayhan İnal, Fahri Ersavaş, Alparslan Kırgızoğ- lu, Fahriye Yılanlıoğlu, vb. katkıda bulunanların başlıcaları idiler.
Türk Milliyetçiler Derneği'nin Ocak 1953'de siyasî bahanelerle tedbirli olarak kapatılmasından sonra, Şubat 1953'de çıkan 27. sayısı ile yayımına son verilme zorunda kalınan Türkeli dergisinin Ağustos 1952 tarihli 18. sayısı, “Türk Milliyetçiler Derneği I. Kurultayı sayısı"olarak, 16 sayfa yayımlandı. Bu sayı, Dernek üzerinde araştırma yapacaklar için önemli bir kaynaktır.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 121.951
Yayın Bitiş Tarihi : 11.953
Yayın Sayı Adedi : 27