Hit (4853) D-62

Resimli Gazete

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Gazete, Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Resimli Gazete
Müstakil ül-efkar ve terakkiperver resimli Türk gazetesidir.

"Her hafta Cumartesi günleri neşr olunur, edebi, siyasi, içtimai, Türk gazetesidir."

İmtiyaz sahibi Kitapçı Karabet;

müdürü Mehmed Rıza;

sermuharriri İbn Rıfat Samih ve Sami;

muharrirleri: Salih Zeki, H. İrfan, Haydar Rıfat Semih, Ahmet Rasim ve Vecihi'dir.

İstanbul'da Karabet Matbaası ve Mahmud Bey Matbaası'nda basıldı.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Karabet Matbaası ve Mahmud Bey Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 26