Hit (3636) D-30

Maarif Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-02 Güncelleyen : /0000-00-00
Maarif Mecmuası

1329 yılında Kutsizade Ahmed Medeni tarafından kurulmuştur.

"Siyasiyattan mada herşeyden bahseder, haftalık ceride-i fenniye ve edebiyyedir."

İmtiyaz sahibi Ahmed Naci, sermuharriri İbn'ür Rıfat Sani, muharrir İsmail Sefa'dır.

"Terakkiyat-ı fenniye ve medeniyyeyi vakit ve zamanıyla bildiren" derginin müdürü ise kendi adıyla bir matbaa ve kitaphane kurmuş olan Kasbar'dır.

Adres : Kerkük
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1329
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 1