Hit (3185) D-261

Sinema Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete, Sinema
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Sinema Gazetesi

Haftada üç kez Osmanlıca olarak yayımlanır.

Bilim ve sanat gazetesidir.

Sorumlu Müdür: A. Cemil.

İdare yeri: Cağaloğlu Daire-i Mahsusa.

Basıldığı yer: Zarafet Matbaası’dır.

5 Şubat 1914 tarihli 62. sayısından hareketle derginin, ayda on iki sayı yayınladığı varsayımından hareketle çıkış tarihini saptamak mümkün gibi görünse de yayınında kesinti olabileceği ihtimali derginin çıkış tarihini kesin olarak saptamamızı engellemektedir.

Dört sayfadan müteşekkil olan 62. sayıda yeralan "Sinematograf Hakkında Düşünceler" adlı imzasız makale, dönemin sinemaya bakışını ve nasıl algılandığını göstermesi bakımından önem taşır.

Gazetede sadece Şehzadebaşı Müdafaa-i Milliye Sineması'nın gösterim programının verilmesi ve bu sinemada gösterilecek filmlerin uzun uzadıya konu anlatımının M. Şadi (Prenses Elena) tarafından yapılması, Sinema Gazetesi'nin Müdafaa-i Milliye Sineması'nın bir yayını olduğunu göstermektedir.

Adres : Cağaloğlu Daire-i Mahsusa
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Zarafet Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0