Hit (4632) D-188

Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : İktisadî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası

İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde yayınlanan derginin kurucuları, dönemin ileri gelen pozitivistlerinden Ahmet Şuayıb, Mehmed Cavid, Rıza Tevfik'dir.

Mehmed Cavid'in müdürlüğünü yaptığı dergi, İstanbul'da Hilal ve Tanin matbaalarında basıldı.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Hilal ve Tanin Matbaaları
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0