Hit (7407) D-142

Anadolu Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Bilim, Kültür
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Anadolu Mecmuası

Anadoluculuk fikriyatını müdafaa eden derginin her sayısı kırk sahifeden oluşur.

Anadoluculuk hareketine devrin ünlü yazarları ile daha sonra şahsiyetlerini kabul ettiren pek çok yazar da katıldı.

Dergi, bu fikri destekleyen Hüseyin Avni (Ulaş) gibi şahısların yardımlarıyla teşekkül eden «Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi» tarafından çıkarılmıştır.

Bir ticaret müessesesi olmayan bu şirketin gayesi «Anadolu tarihine, Anadolu coğrafyasına, hâsılı Anadolu`ya taalluk eden ilmi, edebi, fennî, iktisadî hususâta dair kitap neşretmek» idi.

Mecmuanın çıkışında büyük rolü olan Halit Bayrı, mecmuanın maksadı hakkında şöyle diyor:

«Anadolu mecmuasının neşrinden maksat, bir Anadolu ilmi ve bir Anadoluculuk mesleği vücuda getirmektir. İtiraf edelim ki doğup büyüdüğümüz yurdu layıkıyle tanımıyoruz. Bu yurdun mazisine, tarihine vâkıf olmadığımız gibi, şimdiki vaziyetinden, binaenaleyh istikbalinden de bîhaberiz... Anadolu mecmuası, bütün anâsır ve te-ferruatıyle işte bu medeniyeti ve onu ibda edenleri evvelâ kendimize, sonra bir ilim halinde herkese göstermek niyetindedir.»

Dergide bu fikre uygun yazılar yer almaktadır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Nisan 1340/1924
Yayın Bitiş Tarihi : Şubat 1341/1925
Yayın Sayı Adedi : 12