Hit (4383) D-128

Ayın Tarihi Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Ayın Tarihi Mecmuası

Bu mecmuanın neşrinden maksad, memleket dahilinde ve haricinde cereyan eden siyasî, içtimaî ve iktisadî hadisat-ı mühimmeyi takib ve her ay nihayetinde bu vekayi-i tarihiyeyi bir vesika ile tesbit etmektir, şeklinde sunulmuştur.

Yayımına Haziran 1931 tarihinde 86. sayıda, Ocak 1934 tarihine kadar ara verilmiş ve bu tarihte tekrar 1. sayıdan başlayarak yayımlanmıştır.

İlk 56 sayısı eski harflerle yayımlanan Ayın tarihi, memleket içinde ve dışındaki siyasî, içtimaî ve iktisadî önemli hadiseleri takip ve her ay sonunda vesika halinde yayınlamakla önemli bir hizmet görmüştür.


treatment of aids hiv treatments aids pictures
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Başvekalet Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Eylül 1339/1923
Yayın Bitiş Tarihi : Ağu.57
Yayın Sayı Adedi : 285