Hit (4154) D-124

Azerbaycan Yurt Bilgisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Kültür
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Azerbaycan Yurt Bilgisi

Birinci sayıda, «Bir kaç söz» başlıklı sunuşta, «Azerbaycan yurt bilgisi`nin maksad ve gayesi yalnız Azerbaycan`ı her hususta yakından bilen ve tanıyanlarla bir tetkik kadrosu hazırlayarak hars tetkikatı ile uğraşmaktan ibaret saymayıp aynı zamanda onu bu ülke ile alakadar ırktaş ve muhiplerine tanıtmaktır. Mamafi mecmuamız bununla da iktifa etmiyecek ve müşterek Türk harsının hâlâ aydınlaşmamış olan noktalarını tenvire çalışacaktır.» deniliyor.

Dergide, bu yönde inceleme araştırma yazıları yer almıştır.

1934-1954 yılları arasında yayına uzun bir ara verilmiştir.

Ancak 1954 yılı Şubat ayında 37. sayısını Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Derneği yayınlamıştır.

Süreli Yayın Kataloglarında 36 sayı olarak görünmektedir.

Yani 1954 yılındaki son sayıya yer verilmemiştir.

Dergide, Azerbaycan Edebiyatı, kültürü, fokloru ve tarihi yanısıra Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Bürhaneddin Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1932
Yayın Bitiş Tarihi : 1934
Yayın Sayı Adedi : 37