Hit (12326) D-119

Bedir Gazetesi (Devir, Devr)

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Bilim, Edebiyat, Gazete, Haber
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Bedir (Devir, Devr)

Ahmed Midhat Efendi tarafından Devir adı ile yayınlanmış, bir yazı üzerine kapatılmış ve daha sonra Bedir adıyla tekrar çıkmıştır.

Yazılarının çoğunu Ahmed Midhat Efendi yazmıştır.

Medeniyet ve siyaset kaideleri ile ilgili yazılar, hürriyetin mahiyeti hakkında çeşitli filozoflardan derlenen görüşler, Vilâyetler başlığı ile verilen coğrafî bilgiler önemlidir.

Ayrıca, Ahmed Midhat Efendi`nin Muallim Naci`ye yazdığı mektuplar dikkate değer yazılardır.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 14 Eylül 1288/1872
Yayın Bitiş Tarihi : 1 Ekim 1872
Yayın Sayı Adedi : 13