Hit (3216) D-115

Boşboğaz ile Güllabi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü :
Ekleyen : /2008-01-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Boşboğaz ile Güllâbi

Pazartesi ve Perşembe günleri haftada iki gün yayımlandı

Gazetenin başyazarı Hüseyin Rahmi (Gürpınar)`dir. Ahmed Rasim`in «Şehir Mektupları» ve Midhat Cemal (Kuntay) in «Hürriyet» adlı fantezisi burada yayımlandı.

Yazılar orijinal ve ince esprileri ihtiva etmektedir. Devrin ileri gelenlerine, Mîzân gazetesine çatan yazı ve karikatürler vardır. Bazı mizah yazıları tefrika halinde yayımlanmıştır. «Boşboğaz», çok, fakat doğru konuşan «müdâfaayı hukuk, vatan ve millete hadim» bir insanı canlandırır.

Yazılar devrine göre sade bir dille ve konuşma üslubuyla kaleme alınmıştır. Gazetede ayrıca günlük havadisler ve «Boşboğazın ciddî makalesi» adı altında ciddî yazılara da yer verilmiştir.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 24 Temmuz 1324/1908
Yayın Bitiş Tarihi : 01.Ara.08
Yayın Sayı Adedi : 0