Hit (3590) D-104

Türkiyat Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dil, Edebiyat, Kültür
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Türkiyat Mecmuası

Müdürü Köprülüzade Mehmed Fuat`dır.

İstanbul Darü`l-Fünun`u Türkiyat Enstitüsü tarafından yayımlanır.

Türk kültürünü ve medeniyetini dil, edebiyat, folklor vb. gibi sahalarda inceleyecek, araştıracak ve bunların sonuçlarını yayımlayacak bir mecmua olması amacıyla yayımlanmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0